El Bages a qualsevol lloc a qualsevol hora el diari digital de Vic i d'Osona
NOU ARTICLE D'OPINIÓ SOBRE MOIÀ I ELS SEUS DEUTES
http://elmoianes.cat/articleopinio.php?id_article=48
Data de publicació: 20/11/2013