El Bages a qualsevol lloc a qualsevol hora el diari digital de Vic i d'Osona
l’Observatori Ciutadà Municipal aterra amb força a Moià
El proper 9 de Maig de 2014 a les 20:00, a la Sala petita del Casal de Moià, presentem l’Observatori Ciutadà Municipal de Moià – OCM moiadeute.org/ocm (informació general www.ocmunicipal.net), una eina impulsada des de la Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute - PACD i pensada per  afavorir la transparència i el debat ciutadà sobre l’economia municipal, facilitar l’accés a la informació i al mateix temps, formular preguntes i aportacions al pressupost. 

Des de ADMM-MoiàDeute (www.moiadeute.org) node local de la PACD, pensem que aquesta eina, en un municipi com Moià, és imprescindible. L’ajuntament arrossega un deute extraordinari,fruit d’una clara mala gestió en anteriors legislatures i d’una manca important de supervisió i control dels comptes municipals per part d’instàncies superiors (Generalitat, Sindicatura de Comptes...).  El pressupost avui té una càrrega,propera a un terç dels sis milions aproximats d’euros anuals que gestiona el municipi, destinada a despeses derivades del deute públic (interessos, amortitzacions, despeses judicials...). Cal destacar també, que tot i ser un dels pobles més endeutats de Catalunya, si el comparem amb altres municipis,no disposa de serveis ni d’infraestructures extraordinàries

L’acte se centrarà en presentar l’eina OCM Moià i en un debat sobre les principals característiques del pressupost municipal de Moià. A més dels membres de l’associació ADMM-MoiàDeute,  que dinamitzaran i moderaran l’acte, es comptarà amb la presència de:

  • Maurici Santaeugènia, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Moià.
  • Josep Font redactor de la revista La Tosca de Moià, on ha publicat diversos articles sobre economia local.
  • Chris Fanning programador del software OCM.
 

Per a més informació ens podeu escriure a moiadeute@gmail.com o trucar al telèfon 600072414 (persona de contacte: Dídac Rimoldi).

Data de publicació: 05/05/2014